Boendeformer

Förutom vanligt boende erbjuder även Sandvikenhus andra boendeformer och då i samarbete med Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen samt Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Här finns information om dessa samt beskrivning av olika åtgärder man som boende kan beviljas av kommunen.

Det är skillnad på ordinärt boende och vård- och omsorgsboende!

Skillnaden mellan dessa är vilka insatser du som kund är beviljad, vilket ekonomiskt stöd du kan få, vem som hanterar köplaceringen samt vilken service som ingår. Till ordinärt boende räknas seniorboende 55+ och seniorboende 70+ och de kan beviljas följande insatser från Omsorgsförvaltningen:

  • Hjälp i hemmet
  • Personlig assistans
  • Boendestöd
  • Hemsjukvård

Vård- och omsorgsboende inbegriper särskilt boende samt bostad med särskild service och de styrs av två lagar, Socialtjänstlagen samt Lagen om Stöd och Service. Särskilt boende är äldreboende, demensboende och korttidsvistelse. Bostad med särskild service innebär servicebostad, satellitlägenhet i närhet av servicebostad och gruppbostad.

Följande insatser från Omsorgsförvaltningen kan beviljas:

  • Hjälp i hemmet
  • Hälso- och sjukvård
  • Insatser som ingår i boendebeslutet