Hyresgästenkäter

Tack för att ni hjälper oss att bli bättre!

Vi vill veta vad våra hyresgäster tycker om oss, därför genomför vi hyresgästenkäter där vi också kan jämföra oss med andra bolag. Svaren i enkäterna hjälper oss att göra rätt åtgärder på rätt ställe.

2015 genomfördes enkäten bland alla våra hyresgäster. Under hösten 2016 gjordes en delmätning då hälften av hyresgästerna fick svara. Du som inte fick något enkät denna gång kommer att få chansen att svara under 2017 då enkäten skickas till alla hyresgäster igen.

Information om resultatet av enkäterna finns på sidorna Hyresgästenkät 2015 samt Hyresgästenkät 2016

Om enkäterna

Enkäterna innehåller ett antal olika områden:

Serviceindex fångar in vad kunderna upplever i ”sanningens ögonblick” i mötet med företagets medarbetare, tjänster och produkter. Där mäts om kunderna upplever sig tagna på allvar, om det är tryggt och säkert, rent och snyggt samt om kunderna får den felavhjälpande service de efterfrågar.

Produktindex avser egenskaper hos lägenheterna och fastigheten i övrigt såväl inne som ute.

Profil innehåller varumärkesrelaterade frågor, ex om man kan tänka sig att rekommendera oss som hyresvärd.

Kundernas egen samlade bedömning av bostadens/lokalens läge, tillgången på service och områdets rykte sammanfattas i nyckeltalet attraktivitet.

Får hyresgästen valuta för sin månadshyra, är kunderbjudandet prisvärt? Detta är den slutliga sammanvägning som kunden gör – bedömningen av prisvärdhetenTrend-frågorna fångar upp hyresgästernas bedömning av hur utvecklingen gått det senaste året.