Hyresgästenkät 2016

Hösten 2016 gjordes en uppföljning av 2015 års hyresgästenkät. Denna gång en delmätning som omfattade hälften av hyresgästerna och resultatet är 2% bättre NKI (Nöjd-Kund-Index). Målet är att bli 5% bättre till den hyresgästenkät som kommer att genomföras 2017.

De områden där hyresgästerna lämnat mest feedback är "trygghet", framförallt i allmänna utrymmen, samt "rent och snyggt". Vad det gäller "rent och snyggt" är det även här allmänna utrymmen som tvättstuga och källare som sticker ut.

Förbättringsåtgärder som genomförts är t ex ronderingar i allmänna utrymmen, fler porttelefoner, taggsystem på källardörrar och att vi städar trapphusen oftare än tidigare.

 

 

 

 

 

 

Om enkäten

  • I enkäten jämförs Sandvikenhus med 75 fastighetsbolag i Sverige.
  • 2015 genomfördes enkäten på hela beståndet, 2016 på halva. 2017 genomförs enkäten på hela beståndet igen.
  • 55,7% av hyresgästerna har anonymt svarat på kryssfrågor
  • Det är företaget Aktivbo som genomfört undersökningen.