Renovering Nya Bruket

Nya Bruket - tillbaka till ursprunget

På Nya Bruket genomförs en uppfräschning som kommer att på under flera år. Här finns 764 lägenheter och det är ett av Sandvikenhus största bostadsområden.

Renoveringen av Nya Bruket är omfattande och kommer att genomföras i etapper. Rusten startade 2015 och kommer uppskattningsvis att ta cirka 10-15 år. Ambitionen är att återställa området till det skick som arkitekten Ralph Erskine en gång skapade, samtidigt som området anpassas till de boendes behov. Renoveringen omfattar inte bara lägenheter utan även gemensamma ytor inom området, som parkeringar, garage, genomfartsvägar och till viss del även grönområden. 

 

Fakta Nya Bruket

Byggdes: 1973-1978
Hustyper: 
1-, 2-, 3- och 4-våningshus

Lägenhetstyper: 1-5 rok
Antal lägenheter: 764
Antal gårdar: 20

 

 

 

Om Ralph Erskine

Folder Nya Bruket

 

Här kan du se en kort film om vår renovering på Nya Bruket.