Renovering Nya Bruket

Nya Bruket - tillbaka till ursprunget

På Nya Bruket genomförs en uppfräschning som kommer att på under flera år. Här finns 764 lägenheter och det är ett av Sandvikenhus största bostadsområden.

Renoveringen av Nya Bruket är omfattande och kommer att genomföras i etapper. Uppskattningsvis kommer rusten att ta cirka 10-15 år. Renoveringen startade 2015 med 56 lägenheter på Skolgatan 10 och arbetet tog ca 10 månader.

Ambitionen är att återställa området till det skick som arkitekten Ralph Erskine en gång skapade, samtidigt som området anpassas till de boendes behov. Renoveringen omfattar inte bara lägenheter utan även gemensamma ytor inom området, som parkeringar, garage, genomfartsvägar och till viss del även grönområden.

 

Pågående etapp

Adress: Seegatan 13 samt del av Seegatan 14 och Konsulgatan 18
Startade: våren 2016
Klart: december 2016. Vissa markarbeten kvarstår till vår/sommar 2017.

Åtgärder

Badrummet renoveras, inkl byte av avlopps- och vattenledningar.
Byte av bänk och diskbänk i kök. Nytt kakel.

Nya värmerör, element och golvlister. Fönster, lägenhetsdörrar och portar byts ut.

Fasad målas och lagas. Tak målas.

Nya lekplatser, grönytor och vägar. Nya garage. Nya parkeringsplatser.

 

Fakta Nya Bruket

Byggdes: 1973-1978
Hustyper: 
1-, 2-, 3- och 4-våningshus

Lägenhetstyper: 1-5 rok
Antal lägenheter: 764
Antal gårdar: 20

 

 

 

Om Ralph Erskine

Folder Nya Bruket

 

Sandvikenhus kommer att göra några korta filmer om renoveringen av Nya Bruket. Här kan du se den första filmen.