Pågående projekt

Större pågående bygg- och renoveringsobjekt

Både stora och små renoveringsprojekt och förbättringar pågår ständigt i våra fastigheter, det kan vara allt från ommålning av en parkbänk till stamrenovering. Här samlar vi information om våra största bygg- och renoveringsprojekt, som exempelvis renoveringen av Nya Bruket.

Nya Bruket, renovering
Järbo, nyproduktion