Perspektiv kunden

Högre livskvalitet och social trygghet

Vi ska leva upp till — och överträffa — kundernas förväntningar. Vi ska erbjuda attraktiva och trygga bostadsmiljöer, ha en aktiv dialog med våra hyresgäster och självklart hålla vad vi lovar. I vår vision om ett tryggare hem vill vi dessutom skapa en boendemiljö utöver den vanliga där vi väver in möjligheten till högre livskvalitet och social trygghet. Vi vill vara det bostadsbolag som inser vikten av att kunna erbjuda hyresgästen möjlighet till ett tryggt boende. Genom grannsamverkan, delaktighet och inspirerande aktiviteter vill vi ge begreppet trygghet en vidare ram.

Vision
Perspektiv kunden
Perspektiv medarbetare
Perspektiv resursanvändning
Perspektiv samhället