Snöröjning

Så här arbetar vi med snön. 

  • Framkomligheten för utryckningsfordon i bostadsområdena prioriteras. 
  • Parkeringar snöröjs inte, förutom gästparkeringar.
  • Som hyresgäst ansvarar du själv för snöskottning på din parkering och vid garagedörr.
  • Kontakta oss om du ser risk för snöras från tak eller istappar vid gångvägar som riskerar liv och hälsa: Under kontorstid, ring felanmälan, tel.nr 026-24 22 00. Utanför kontorstid, ring journumret 026-10 68 00. 
 

Prioriteringar
Det är inte bara mängden snö som avgör när snöröjningen ska utföras. Blöt snö är värre än lätt snö, både för hyresgäster och för de som skottar. När det kommer blöt eller stora mängder snö beordras ”full snöröjning”. Det betyder att både Sandvikenhus egna maskiner och de maskiner som hyrs in via entreprenörer sätts i arbete. Ibland innebär det även handskottning. Vid snörika vintrar innebär det även mycket takskottning.

Snöröjningsjour
Sandvikenhus har en snöröjningsjour. Den består av ett antal personer som delar ansvaret för planering och skottning av bostadsområden och kommunens cykelbanor. Sandvikenhus röjer också snö vid kommunens alla fastigheter, till exempel skolor, förskolor och äldreboenden. Förutom den egna personalen finns ett antal entreprenörer att tillgå.