•  
  •  

Våra värderingar

 - Vi ger människor tryggare hem

Det är kärnan i vår kultur och summan av våra strävanden. Det är mer än hus och teknik. Det är också mer än en utmärkt prestation som hyresvärd. Det är ett åtagande som vi är stolta att ha, både som drivkraft och ledstjärna. Det är grunden för vår kultur som företag.

Våra värderingar

Vår gemensamma kultur vilar på fyra grundstenar. Dessa är våra värderingar, gemensamma förhållningssätt som vägleder oss i vårt dagliga arbete och hjälper oss att uppnå och vidmakthålla den kultur som ger människor tryggare hem:

  • Vi tar ansvar 
  • Vi håller vad vi lovar
  • Vi har mycket hjärta 
  • Vi är vassare än igår
Våra värderingar
Vi tar ansvar
Vi håller vad vi lovar
Vi har mycket hjärta
Vi är vassare än igår