•  
  •  

Vi tar ansvar

Vi tar ansvar för dig som har ditt boende hos oss, för varandra och för samhället. Vi är en aktiv part i samhällsutformningen där vi bidrar till hållbarhet genom att erbjuda bostäder som attraktiva, miljövänliga och trygga. I relationer är vi uppmärksamma och lyhörda. Vi sätter människor i centrum och använder teknik och kompetens för att möta människors intressen och behov.

Det här innebär att vi genomför fattade beslut. När vi avhjälper problem är vårt bemötande av boende och kollegor lika viktigt som själva åtgärden. Eftersom vi hjälper varandra blir jobbet roligare och lättare, samtidigt som boende får snabbare hjälp.

Genom att följa utvecklingen av ny byggnationsteknik och att vara lyhörda för nya sätt att utforma boendet i byggnaderna lär vi oss hela tiden att erbjuda rätt system och rätt hjälp.

Våra värderingar
Vi tar ansvar
Vi håller vad vi lovar
Vi har mycket hjärta
Vi är vassare än igår