•  
  •  

Sandvikenhus historia

Sandvikenhus bildades 1962 som ett allmännyttigt bostadsföretag. Företaget bedrevs i stiftelseform fram till 1994 då det ombildades till aktiebolag. År 2001 övertog Sandvikenhus ansvaret för delar av kommunens tekniska verksamhet. Förvaltning av kommunala parker, anläggningar och fastigheter övertogs med målsättningen att effektivisera verksamheten genom bättre utnyttjande av resurser.

Under 2004 startades dotterbolaget Sandviken Förvaltnings AB till vilket fördes 450 lägenheter, de s k Knutenfastigheterna samt bostadsområdet Smultronbacken i Vallhov. Samtliga aktier i bolaget såldes till Allokton under 2005.

Under 2011 startades dotterbolaget Sandviken Nyttofastigheter AB till vilket under 2012 överfördes samtlig obebyggd mark, vård- och omsorgsboende, gruppbostäder samt kommersiella fastigheter.